Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

– Barada Group edaspidi (Bolimer)

– Isikuandmeid töötleb Barada Group OÜ Email: info@bolimer.com. Barada Group OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

Millist informatsiooni Bolimer kogub

– Informatsiooni mida olete ise andnud: Küsimused ja tagasiside läbi veebilehe. Mõningaid väljasi on võimalik mitte täita kuid see võib piirata teie kasutajakogemust veebilehel.

– Automaatne informatsioon: Nagu paljud teised veebilehed kasutab ka Bolimer veebilehet “küpsisied” (“cookies”) mis salvestavad teatud sorti informatsiooni näiteks veebilehe külastavust.

Kuidas kasutab Bolimer informatsiooni

– Ostud: Bolimer kasutab isikliku informatsiooni ostu vormistamiseks ja kontrollimiseks.

– Pakkumised, veaotsingud, teenuse parandamine: Bolimer võib kasutada informatsiooni pakkumiste tegemiseks, vigade leidmisel ja paremaks teenuse pakkumiseks ja kohendamiseks Bolimer kasutajatele.

– Personaliseerimine ja soovitused: Bolimer võib kasutada informatsiooni, et soovitada asjakohaseid ja huvitavaid pakkumisi või teenuseid mida pakume ja personaliseerimiseks, et luua parem kasutajakogemuse loomiseks.

– Seaduse ja juriidiliste kohustuste järgimiseks.

– Teiega kontakteerumiseks: Bolimer võib kasutada teie e-posti või telefoni numbrit, et võtta ühendust seoses Bolimer teenustega.

– Reklaam: Bolimer EI kasuta, ei müü, ei jaga informatsiooni mitte ühegile kõrvalisele või kolmandale osapoolele personaliseeritud reklaamide kuvamiseks ega kasutaja tegeuvse järgimiseks.

Küpsised (“Cookies”)

– Bolimer kasutab küpsiseid veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks, statistika pidamiseks jms.

Pangalingid/Maksed

– Maksetelahenduse partner on Montonio Finance UAB.

– Maksete sooritamiseks suunab Bolimer kasutaja Montonio Finance makselahenduse lehele kus kasutaja saab valida omale sobiva makse valiku.

– Montonio Finance makselahendus pakub erinevaid pangamakseid mida saab veel valida vastavalt kasutaja panga riigile.

– Bolimer edastab vajaliku informatsiooni Montonio Finance UAB-le, et kinnitada ja kontrollida makse sooritamist.

Õiguslik alus

– Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

– Isikuandmed edastatakse klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

– Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.

– Maksete sooritamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed Montonio Finance UAB-le.

Turvalisus ja andmete ligipääs

– Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

– Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

– Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

– Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

– Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutaja seadete all.

Nõusoleku tagasivõtmine

– Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel (info@bolimer.com).

Säilitamine

– Veebilehe kasutaja sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

– Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (info@bolimer.com). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

– Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@bolimer.com).

Shopping Cart
Translate »